Về việc khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 867/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/03/2021
Ngày hiệu lực 18/03/2021
Trích yếu nội dung Về việc khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 867QĐ2021.pdf