Tổng số: 4040
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
10/CT-UBND 10/05/2021
Chỉ thị Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 24
1483/QĐ-UBND 07/05/2021
Phê duyệt và công bố điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến VTHK cố định nội tỉnh, đường bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2035
Lượt xem: 22
1801/UBND-NC 06/05/2021
V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử
Lượt xem: 18
1456/QĐ-UBND 06/05/2021
Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ VII và tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022
Lượt xem: 23
215/KH-UBND 06/05/2021
Kế hoạch hoạt động của Tổ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 17
1800/UBND-QLĐT 06/05/2021
V/v xử lý thông tin báo chí nêu về công trình thoát lũ ở Lào Cai đổ đất lấn dòng chảy thượng nguồn sông Hồng
Lượt xem: 20
214/KH-UBND 06/05/2021
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 18
213/KH-UBND 05/05/2021
Triển khai Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 23
1781/UBND-QLĐT 05/05/2021
V/v thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công và xây dựng
Lượt xem: 16
1440/QĐ-UBND 05/05/2021
V/v cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Canada - Lào Cai
Lượt xem: 34
12345678910...