• Image
  05/08/2022

  Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới

  Bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; có ý nghĩa sống còn đối với sinh mệnh của Đảng, sự sống còn của chế độ và lợi ích quốc gia-dân tộc.

  20 lượt xem
 • Image
  05/08/2022

  Cảnh giác với những thông tin xuyên tạc liên quan đến hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

  Lợi dụng việc Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam mới đây có thông báo về việc tạm thời ngừng cấp visa vào hộ chiếu phổ thông của Việt Nam mẫu mới (màu xanh tím than), các đối tượng xấu đã đăng tải, chia sẻ trên Internet, mạng xã hội những thông tin, luận điệu suy diễn, xuyên tạc, sai trái nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín của Đảng, Nhà nước ta.

  25 lượt xem
 • Image
  04/08/2022

  Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới

  Bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; có ý nghĩa sống còn đối với sinh mệnh của Đảng, sự sống còn của chế độ và lợi ích quốc gia - dân tộc.

  16 lượt xem
 • 22/07/2022

  Từ tác phẩm “Tự chỉ trích” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ suy nghĩ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay

  Để tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự soi, tự sửa, chúng ta đọc lại tác phẩm "Tự chỉ trích", suy ngẫm, thấm thía những luận điểm về tự phê bình và phê bình, tham khảo phương pháp luận khoa học, thế giới quan và nhân sinh chính trị đúng đắn để tiếp tục công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

  14 lượt xem
 • Image
  21/07/2022

  Nhận thức về các khâu đột phá chiến lược trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự phát triển của đất nước, thể hiện vai trò lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Một trong những nội dung quan trọng được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đó là xác định các khâu đột phá chiến lược bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. 

  17 lượt xem
 • Image
  12/07/2022

  Nâng cao tính chiến đấu trong giảng dạy lý luận Mác - Lênin

  Tính chiến đấu trong giảng dạy lý luận Mác - Lênin là một thuộc tính căn bản, đồng thời là tiêu chí đánh giá chất lượng của hoạt động này. Nâng cao tính chiến đấu trong giảng dạy lý luận Mác - Lênin là phương thức quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

  22 lượt xem
 • Image
  05/07/2022

  Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa học tập lý luận chính trị với rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn để nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ

  Vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Đảng ta luôn coi trọng việc kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa học tập lý luận chính trị với rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn để nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ. Đây là một nội dung rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

  21 lượt xem
 • Image
  05/07/2022

  Giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

  10 năm qua, sự ra đời và hoạt động của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực đã góp phần quan trọng từng bước kiềm chế, ngăn chặn được tham nhũng, tiêu cực.

  16 lượt xem
 • Image
  30/06/2022

  Phát huy tinh thần tác phẩm "Tự chỉ trích" trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Đồng chí Nguyễn Văn Cừ (1912-1941) là lớp đảng viên thuộc thế hệ đầu tiên và trở thành Tổng Bí thư của Đảng vào tháng 3/1938, khi chưa đầy 26 tuổi. Với 29 tuổi đời, hơn 13 năm hoạt động cách mạng, hai lần bị tù với 7 năm giam cầm trong nhà tù đế quốc, hơn 2 năm làm Tổng Bí thư, cuộc đời của đồng chí tuy ngắn ngủi nhưng “cống hiến của đồng chí thì sáng rực như một ánh sao băng trên bầu trời cách mạng Việt Nam ở một thời đoạn lịch sử mang tính bước ngoặt lớn, phức tạp”(1). Đồng chí đã để lại tấm gương sáng ngời về tinh thần cách mạng và nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, đặc biệt là đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thể hiện qua tác phẩm “Tự chỉ trích”.

  15 lượt xem
 • Image
  30/06/2022

  Việt Nam củng cố quốc phòng, an ninh với tính chất hòa bình, tự vệ

  Đảng ta luôn nhất quán quan điểm củng có quốc phòng, an ninh để tự vệ, nhằm mục đích bảo vệ hòa bình. Song, với bản chất nham hiểm, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách xuyên tạc quan điểm nói trên nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

  14 lượt xem
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 25
 • Hôm nay: 780
 • Trong tuần: 12 767
 • Tất cả: 488649
Đăng nhập