image banner
 • 23/11/2023

  Lật tẩy thủ đoạn “thao túng tâm lý” của các thế lực thù địch, phản động

  “Thao túng tâm lý” là một trong những thủ đoạn chống phá tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động, tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do vậy, nhận diện và phòng, chống thủ đoạn “thao túng tâm lý” có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng tâm lý, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động hiện nay.

  30 lượt xem
 • 23/11/2023

  Đừng để thất bại ngay từ trong suy nghĩ

  Thời gian qua, trên các nền tảng mạng xã hội, nhất là TikTok, xuất hiện một số TikToker (người dùng TikTok) làm các video clip kiểu như: “Có lẽ tôi sẽ từ bỏ Quân đội để được làm chính mình”; “Có nên rời khỏi ngành Công an để bắt đầu làm lại?”...

  31 lượt xem
 • 17/11/2023

  Phản bác luận điệu “Việt Nam không có tự do tôn giáo”

  Các thế lực thù địch thường xuyên rêu rao, tuyên truyền luận điệu xuyên tạc rằng, “Việt Nam không có tự do tôn giáo” (?!) bằng những thủ đoạn giảo trá, tinh vi hòng phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, việc làm rõ cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn để phản bác, bẻ gãynhững luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch về tôn giáo là rất cần thiết.

  45 lượt xem
 • 16/11/2023

  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là linh hồn trong công tác xây dựng Đảng

  Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ sống còn, trọng yếu và là linh hồn trong công tác xây dựng Đảng.

  38 lượt xem
 • 01/11/2023

  Quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và sự vận dụng trong cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

  Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác tư tưởng và đặc biệt quan tâm bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin. Bài viết phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống những quan điểm sai trái, phi mácxít, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Bài viết thuộc đề tài cấp Bộ: "Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong tình hình mới" do TS Đào Thị Minh Thảo làm Chủ nhiệm.

  115 lượt xem
 • 01/11/2023

  Kiểm tra hoạt động Ban Chỉ đạo 35 và công tác tuyên giáo tại Đảng bộ Khối cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh

  Theo kế hoạch, việc kiểm tra được thực hiện trong 2 ngày (31/10 và 1/11/2023).

  80 lượt xem
 • 27/10/2023

  Tự tu chỉnh, “đánh thắng kẻ địch bên trong của mỗi chúng ta

  Biểu hiện suy thoái hàng đầu về đạo đức, lối sống đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng chỉ ra là: “Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình”. Vì vậy, đấu tranh đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân là góp phần làm trong sạch hóa, lành mạnh hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.

  93 lượt xem
 • 12/10/2023

  Ai cũng phải xây dựng Đảng

  109 lượt xem
 • 27/09/2023

  Bác bỏ sự xuyên tạc, phủ nhận nguyên tắc tự phê bình và phê bình của Đảng

  Tự phê bình và phê bình là một nguyên tắc cơ bản trong sinh hoạt, hoạt động và là quy luật tồn tại, phát triển của Đảng Cộng sản. Chính vì vậy, các thế lực thù địch luôn tìm cách xuyên tạc, hạ thấp vị trí, vai trò và phủ nhận nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng xem nhẹ, từng bước xa rời và từ bỏ nguyên tắc này. Do đó, nhận thức rõ bản chất và kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, phủ nhận nguyên tắc tự phê bình và phê bình là nhiệm vụ quan trọng hiện nay.

  121 lượt xem
 • 27/09/2023

  Bác bỏ luận điệu cho rằng “thực chất tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa dân tộc”

  Khi việc công khai phủ nhận bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh dần đuối lý và tỏ ra kém hiệu quả, thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại sử dụng một chiêu trò khác để chống phá cách mạng Việt Nam, đó là: dựa trên một số sự kiện lịch sử để đưa ra những xuyên tạc nhằm chứng minh rằng, “thực chất tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa dân tộc”. Mục đích sâu xa của chúng là làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác – Lênin để phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Đây là luận điệu phi lý, cần kiên quyết bác bỏ.

  123 lượt xem
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 21
 • Hôm nay: 605
 • Trong tuần: 6,819
 • Tất cả: 2,462,002
Đăng nhập