image banner
v/v phối hợp chuẩn bị nội dung làm việc và ký kết
Lượt xem: 326

       Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021, để tiếp tục phối hợp nâng cao chất lượng tham mưu giúp Tỉnh ủy chỉ đạo toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong tỉnh hình mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chuẩn bị một số nội dung sau đây:

1. Phối hợp tổ chức buổi làm việc giữa lãnh đạo chủ chốt 2 cơ quan và ký kết Chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan giai đoạn 2021-2025.

2. Xây dựng dự thảo báo cáo công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020, định hướng thực hiện giai đoạn 2021-2025 theo đề cương gửi kèm công văn này (phục vụ nội dung trao đổi, làm việc).

3. Nghiên cứu, thống nhất dự thảo báo cáo đánh giá chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2015-2020; chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025 (có dự thảo báo cáo và chương trình phối hợp gửi kèm).

4. Thời gian, thành phần dự buổi làm việc và ký kết chương trình phối hợp

- Thời gian: ½ ngày, tổ chức trước ngày 20/6/2021.

- Thành phần: Lãnh đạo, trưởng các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãn

h đạo, trưởng các phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo; bộ phận tham mưu của 2 cơ quan thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo báo cáo gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 12/6/2021, sắp xếp thời gian tổ chức buổi làm việc và ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo thời gian, thành phần và các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Trân trọng cảm ơn!

Hoàng Văn Hợp
Tin khác
Thông tin mới nhất
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 1,632
  • Trong tuần: 4,279
  • Tất cả: 2,477,195
Đăng nhập