image banner
Trung tâm Chính trị huyện Văn Bàn tích cực tuyên truyền kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Lượt xem: 283

Thực hiện văn bản chỉ đạo của các cấp, Trung tâm Chính trị huyện Văn Bàn đã xây dựng kế hoạch, biên soạn thành chuyên đề về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe- Biden (từ ngày 10 - 11/9/2023) để tuyên truyền nhanh chóng, sâu rộng, hiệu quả tới học viên các lớp Bồi dưỡng đang học tập tại Trung tâm.

anh tin bai

 Nội dung tuyên truyền bao gồm 12 vấn đề: Bối cảnh thế giới và khu vực trước chuyến thăm, Một số nét chính về tình hình Hoa Kỳ hiện nay, Khái quát lịch sử quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, Những kết quả đạt được trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ sau 10 năm triển khai quan hệ Đối tác toàn diện (2013 - 2023), Danh nghĩa và mục đích của chuyến thăm, Các hoạt động chính trong chuyến thăm, Những nội dung chính trong trao đổi cấp cao, Những nội dung cơ bản trong Tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ, Ý nghĩa của chuyến thăm và việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, Ý nghĩa tổng thể trong triển khai đường lối đối ngoại Việt Nam thông qua việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển với Hoa Kỳ, Dư luận báo chí trong nước và quốc tế về chuyến thăm, Những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới của các cấp, các ngành.

 Đây là dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa rất quan trọng của Đảng và Nhà nước ta; cho thấy vai trò và vị thế của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, đa dạng hóa, đa phương hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tiếp nối truyền thống, bản sắc ngoại giao Việt Nam.

 Thông qua các nội dung tuyên truyền, giúp học viên nâng cao nhận thức, hiểu biết, thêm phấn khởi, tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào chủ trương, đường lối đối ngoại của đất nước và uy tín quốc tế của Việt Nam, của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, củng cố sự đồng thuận trong toàn xã hội...để từ đó mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình dư luận trong nước, dư luận quốc tế … để chủ động định hướng công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

 

 

Phạm Xuân Năm- Phó Giám đốc TTCT huyện Văn Bàn
Thông tin mới nhất
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 470
  • Trong tuần: 6,684
  • Tất cả: 2,461,867
Đăng nhập