Đồng hành với sự phát triển của Công đoàn Việt Nam
Lượt xem: 28
Tháng 6/1929, Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời đã liên kết Công hội Đỏ ở các cơ sở và giao cho đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Ủy viên lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng triệu tập Đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ (tiền thân của tổ chức Công đoàn Việt Nam) vào ngày 28/7/1929 tại nhà số 15 phố Hàng Nón, thành phố Hà Nội. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành lâm thời, đứng đầu là đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; quyết định thành lập Báo Lao động và Tạp chí Công hội đỏ làm cơ quan tuyên truyền của Công hội đỏ.

Trải qua 93 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Việt Nam đã đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn mang bản chất giai cấp công nhân, luôn phấn đấu vì lợi ích của người lao động và của đất nước. Qua từng thời kỳ, tổ chức công đoàn có những tên gọi khác nhau để phù hợp hoàn cảnh của mỗi giai đoạn cách mạng, như Công hội đỏ (thời kỳ 1929 - 1935), Nghiệp đoàn ái hữu (1936 - 1939), Hội công nhân phản đế (1939 - 1941), Hội công nhân cứu quốc (1941 - 1946), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1946 - 1961), Tổng Công đoàn Việt Nam (1961 - 1988) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ năm 1988 đến nay.

Trong suốt chặng đường lịch sử, Công đoàn Việt Nam luôn chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, thu hút và tạo động lực mạnh mẽ khơi dậy tiềm năng, trí tuệ của đông đảo đoàn viên và người lao động.

Trao Bằng "Lao động sáng tạo" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân.

 Cùng với cả nước, hoạt động Công đoàn tỉnh Lào Cai luôn gắn liền với quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời, lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn tỉnh Lào Cai là một bộ phận trong lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam. Đối với tỉnh Lào Cai, sau một thời gian vận động đã phát triển đoàn viên, tổ chức được một số công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở bộ phận. Ngày 15/11/1951, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Liên hiệp Công đoàn khu Việt Bắc, Đại hội lần thứ Nhất Công đoàn tỉnh Lào Cai được tổ chức tại Soi Mười - Vạn Hòa - Cam Đường (nay thuộc tổ 4, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai). Đại hội bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh gồm 5 đồng chí; đồng chí Bùi Hồng Toàn được bầu giữ chức vụ Chánh Thư ký. Số đoàn viên công đoàn ngày đầu kết nạp là 235 người.

Trong chặng đường hơn 70 năm xây dựng và phát triển, các cấp công đoàn Lào Cai luôn bám sát đường lối, chủ trương, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và nhất là Nghị quyết 20 ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã tích cực tham mưu, chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Công tác chỉ đạo từng bước được đổi mới, tập trung hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động; thực hiện tốt việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động.

Với mục tiêu “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, “vì đoàn viên, người lao động mà phục vụ”, hằng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đều tổ chức “Tháng công nhân” gắn với “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”; Chương trình “Tết sum vầy”, được phát động từ năm 2016 đến nay. Qua 7 năm tổ chức đã phối hợp hỗ trợ công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo gần 6 tỷ đồng. Chương trình “Mái ấm Công đoàn Lào Cai” cũng giúp hàng trăm đoàn viên có nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống...

Công tác phát triển đoàn viên luôn được quan tâm, với phương châm “ở đâu có công nhân lao động, ở đó có tổ chức công đoàn”. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 70.000 công nhân, viên chức, lao động; có 1.260 công đoàn cơ sở với hơn 53.000 đoàn viên công đoàn. Nội dung, phương thức hoạt động công đoàn được từng bước đổi mới, hướng mạnh về cơ sở.

 Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thu hút công nhân, viên chức, lao động tham gia. Toàn tỉnh đã có hàng trăm công trình được gắn biển trong các dịp lễ lớn, sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước, của tổ chức công đoàn. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh; có hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng, mang lại giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng; có 228 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp Bằng lao động sáng tạo. Trải qua 16 kỳ đại hội, lực lượng công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn tỉnh Lào Cai đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh và của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Trong giai đoạn mới, thực hiện Nghị quyết 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn về tổ chức và hoạt động, đáp ứng được yêu cầu thực tế hiện nay, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, sớm hiện thực hóa khát vọng đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của cả nước.

           Nguyễn Hữu Long

(Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh)

Nguồn LCĐT
Thông tin mới nhất
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 812
  • Trong tuần: 12 799
  • Tất cả: 488681
Đăng nhập