image banner
Hơn 150 lượt lãnh đạo, cán bộ đi cơ sở chỉ đạo tuyên truyền và nắm tình hình chung tại cơ sở
Lượt xem: 400

Đó là một số kết quả nổi bật của công tác tuyên vận trong tuần làm việc thứ 12 của tháng 3 năm 2022

Quang cảnh Hội nghị tuyên vận tại xã Hợp thành, thành phố Lào Cai

Trong công tác lãnh chỉ đạo, các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị tuyên vận theo lịch đăng ký; tuyên truyền, vận động Nhân dân theo các nội dung đã được định hướng bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nắm dư luận trong Nhân dân. Trong tuần đã có 150 lượt lãnh đạo, cán bộ xuống cơ sở chỉ đạo tuyên truyền và nắm tình hình chung tại cơ sở. Duy trì trao đổi, chỉ đạo công tác tuyên vận qua nhóm trên zalo. Chỉ đạo hướng dẫn đảng bộ các xã, phường, thị trấn duy trì trang tuyên truyền (fanpage) và cách khai thác đăng tải tin, bài,...

Đảng ủy các xã, phường, thị trấn chỉ đạo tổ chức hội nghị tuyên vận theo kế hoạch (trong tuần đã có thêm 21 đơn vị tổ chức hội nghị, lũy kế 152 đơn vị đã tổ chức hội nghị tuyên vận, trong đó có 18 đơn vị không tổ chức hội nghị trực tiếp do điều kiện dịch bệnh COVID-19); linh hoạt lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh; tăng cường tuyên truyền trên loa truyền thanh cơ sở, loa di động, băng zôn, khẩu hiệu,… Đảng ủy xã, phường, thị trấn đã cử trên 400 lượt cán bộ cấp xã xuống thôn, tổ dân phố tuyên truyền, nắm tình hình và chỉ đạo chung, tiếp tục tăng cường các hoạt động quản lý ở cơ sở, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và thực hiện nghiêm túc các biện pháp chống dịch bệnh COVID-19.

Một số nội dung chuyên đề tuyên truyền, vận động đã được tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đó là: Thông tin thời sự nổi bật trong tuần; kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Một số chính sách quy định về thanh niên; Công tác an toàn vệ sinh lao động; Các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quy định số 368- QĐ/TU, ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai quy định việc "học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại một số địa bàn, thôn bản có nguy cơ; Công tác chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền các cấp về phòng, chống dịch COVID-19, nhất là tuyên truyền, hướng dẫn việc cách ly, điều trị tại nhà đối với các trường hợp nhiễm Covid -19; trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19; nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp Nhân dân trước những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội, internet; Tuyên truyền cho Nhân dân về phát triển kinh tế, các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông xuân, đảm bảo khung thời vụ và kế hoạch đề ra; Nghị quyết 10-NQ/TU, ngày 26/8/2021 về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh Lào Cai đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, sâu bệnh trong nông nghiệp

Các địa phương, ban tuyên vận, tổ tuyên vận đã sử dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức từ tuyên truyền miệng, tuyên truyền lưu động đến các thôn, tổ dân phố, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Truyền thanh -truyền hình,  loa truyền thanh cơ sở, trang/cổng TTĐT, qua nhóm zalo, facebook,... tuyên truyền qua hệ thống băng zôn, khẩu hiệu, bảng điện tử, pa nô, áp phích, tờ gấp,… do đó mang lại hiệu quả thiết thực. Các ban tuyên vận và tổ tuyên vận đã tổ chức được 600 buổi tại khu dân cư thu hút trên 70.000 lượt người được nghe bằng các hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tuyên truyền hàng nghìn giờ trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tuyên truyền hàng trăm buổi lưu động bằng xe máy; tuyên truyền trên pa nô, băng zôn, khẩu hiệu. Ngoài ra còn các tin, bài được tuyên truyền trên các trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, đại phương và trên mạng xã hội.

Nhờ làm tốt công tác tuyên vận đã tiếp tục góp phần ổn định tình hình tư tưởng, an ninh trật tự trong Nhân dân, cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở./.

Nam Trung
Thông tin mới nhất
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 326
  • Trong tuần: 4,325
  • Tất cả: 2,459,508
Đăng nhập