image banner
TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA NGÀNH TUYÊN GIÁO LÀO CAI
Lượt xem: 328
Năm 2023, đánh dấu chặng đường 93 năm xây dựng và trưởng thành của ngành tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2023), cũng là chặng đường 76 năm ngành tuyên giáo Lào Cai đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh (05/3/1947-05/3/2023). 
anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong chuyến công tác tại tỉnh Lào Cai tháng 7/2023

Ngược dòng lịch sử, ngày 5/3/1947 Đảng bộ tỉnh Lào Cai ra đời, từ đó công tác tuyên giáo luôn gắn liền với quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Ban Tuyên truyền và Ban Giáo dục - tiền thân của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sau này được thành lập. Bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng bộ tỉnh trong mỗi giai đoạn cách mạng, công tác tuyên giáo của tỉnh đã thể hiện rõ vai trò, vị trí đi đầu, tạo dựng tinh thần, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia sôi nổi các phong trào cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ do Đảng bộ đề ra.

Trong kháng chiến chống Pháp, công tác tuyên giáo đã tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ cách mạng trong quần chúng nhân dân hiểu về Đảng, về cách mạng, về đường lối kháng chiến và chính sách của Đảng nhằm tập hợp lực lượng quần chúng ủng hộ kháng chiến, đi theo cách mạng. Hòa bình lập lại, miền Bắc nước ta bước vào thời kỳ đi lên xây dựng CNXH. Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh tập trung tuyên truyền về nhiệm vụ chiến lược ở hai miền Nam, Bắc, động viên đồng bào các dân tộc Lào Cai hăng hái thi đua lao động sản xuất xây dựng quê hương, tích cực chi viện cho Miền Nam đánh thắng giặc Mỹ.

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là từ khi tái lập (01/10/1991-01/10/2023), tải qua 33 năm ngành tuyên giáo Lào Cai tập trung tuyên truyền, giáo dục về đường lối đổi mới của Đảng, tham mưu cho cấp ủy đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động; ban hành nghị quyết, chương trình, đề án hướng về cơ sở. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới với phương châm “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, ngành tuyên giáo luôn chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất cho cấp ủy nhiều giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng. Đổi mới mạnh mẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thống tin phù hợp với xu hướng chuyển đổi số; tổng kết từ thực tiễn thành lý luận về kinh nghiệm sau 30 năm đổi mới của tỉnh. Lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật, lịch sử Đảng, khoa giáo được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả thực chất. Các loại hình tuyên truyền phát huy hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều đổi mới sáng tạo, đem lại hiệu quả thực chất. Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí, bảo vệ  nền tảng tư tưởng của Đảng trước các vấn đề nhạy cảm, sự việc  phức tạp nảy sinh trên địa bàn tỉnh được tham mưu kịp thời. Tình hình dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân được kịp thời nắm bắt, tập hợp và xử lý có hiệu quả. Hoạt động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để giải quyết những việc có liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng đã góp phần quan trọng tạo ra sự đồng thuận trong toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Tự hào truyền thống vẻ vang 93 năm của ngành, trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, song đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Lào Cai luôn kế thừa xứng đáng truyền thống vẻ vang của ngành, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai trở thành tỉnh giầu mạnh của khu vực Trung du và Miền nui phía Bắc, sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và niềm tin yêu của đồng chí, đồng bào ./.

DDH
Thông tin mới nhất
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập