image banner
Tăng cường quản lý nhà nước về nghệ thuật biểu diễn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, vui chơi, giải trí, nhà hàng
Lượt xem: 85
Gần đây một số cơ sở kinh doanh dịch vụ, vui chơi, giải trí, nhà hàng trên địa bàn tỉnh Lào Cai tổ chức biểu diễn nghệ thuật nhưng không thông báo cho cơ quan quản lý địa phương; sử dụng trang phục, hình ảnh chưa phù hợp; vi phạm các quy định về tiếng ồn, thời gian biểu diễn… gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Nhằm giữ gìn môi trường văn hóa công cộng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; Sở Văn hóa và Thể thao vừa có văn bản số 1307/SVHTT-QLVH đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về nghệ thuật biểu diễn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, vui chơi, giải trí, nhà hàng trên địa bàn.

Tăng cường quản lý nhà nước về nghệ thuật biểu diễn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, vui chơi, giải trí, nhà hàng ảnh 1

UBND các huyện, thị xã, thành phố chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tiếng ồn, phòng chống cháy nổ và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật (ảnh minh họa).

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn các chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ, vui chơi, giải trí, nhà hàng thực hiện nghiêm Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn và các quy định pháp luật liên quan.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân cấp theo quy định của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP về tiếp nhận Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Điều 9) và Dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật (Điều 17). Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong thực thi nhiệm vụ quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại địa phương. Đối với các hoạt động phức tạp, nhạy cảm cần phát huy vai trò, sự tham gia của hội đồng thẩm định, hội đồng chuyên môn và các cơ quan liên quan.

 

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Công an và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát, nắm tình hình việc thực thi pháp luật trong tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại địa phương; kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan.

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục giá trị văn hoá, đạo đức, lối sống cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa, con người gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phê phán các biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, suy thoái về đạo đức, lối sống, những hành vi vi phạm trong hoạt động văn hóa.

Nguồn laocai.gov.vn
Thông tin mới nhất
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 691
  • Trong tuần: 6,905
  • Tất cả: 2,462,088
Đăng nhập