image banner
Lịch hội nghị tuyên vận tháng 1 năm 2023
Số ký hiệu văn bản Lịch hội nghị tuyên vận tháng 1 năm 2023
Ngày ban hành 01/01/2023
Ngày hiệu lực 01/01/2023
Trích yếu nội dung Lịch hội nghị tuyên vận tháng 1 năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản Tuyên vận
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm thang-01-2023.doc