image banner
Lịch Hội nghị tuyên vận tháng 3 năm 2023
Số ký hiệu văn bản Lịch Hội nghị tuyên vận tháng 3 năm 2023
Ngày ban hành 01/03/2023
Ngày hiệu lực 01/03/2023
Trích yếu nội dung Lịch Hội nghị tuyên vận tháng 3 năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản mới
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm thang-3.doc