image banner
Lịch Hội nghị tuyên vận tháng 6 năm 2023
Số ký hiệu văn bản Lịch tuyên vận tháng 6 năm 2023
Ngày ban hành 30/05/2023
Ngày hiệu lực 30/05/2023
Trích yếu nội dung Lịch Hội nghị tuyên vận tháng 6 năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản Tuyên vận
Lĩnh vực Tài liệu
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm thang-6.doc