image banner
Hướng dẫn tuyên truyền tháng 10 năm 2023
Số ký hiệu văn bản Số 128-HD/BTGTU
Ngày ban hành 26/09/2023
Ngày hiệu lực 26/09/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền tháng 10 năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản thông tin tuyên truyền
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 128-hd-tuyen-truyen-thang-10.pdf
128-hd-tuyen-truyen-thang-10.doc