HƯỚNG DẪN báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số ký hiệu văn bản Số 16-HD/TBTTKT
Ngày ban hành 15/04/2020
Ngày hiệu lực 15/04/2020
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hình thức văn bản Tuyên truyền
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Mai Đình Định
Tài liệu đính kèm Số 16-HD ngày 15.4.2020 Báo chí Tuyên truyền Đại hội Đảng..doc