Tổng số: 68
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Sô 69-HD/BTGTU 24/05/2022 Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới” Tải về
Sô 68-HD/BTGTU 23/05/2022 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 6 năm 2022 Tải về
Sô 67-HD/BTGTU 16/05/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907-12/7/2022) Tải về
Sô 66-HD/BTGTU 05/05/2022 Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới Tải về
Số 65-HD/BTGTU 28/04/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2022) Tải về
Số 74-TB/BTGTU 27/04/2022 Thông báo kết quả tuần 1 Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
LỊCH HỌI NGHỊ TUYÊN VẬN THÁNG 5 NĂM 2022 26/04/2022 Lịch hội nghị tuyên vận tháng 5 năm 2022 Tải về
Số 64-HD/BTGTU 21/04/2022 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 5 năm 2022 Tải về
Số 807-CV/BTGTU 18/04/2022 V/v gửi tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường Tải về
Số 803-CV/BTGTU 15/04/2022 V/v cung cấp khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Tải về
1234567