Khơi dậy khát vọng cho giới trẻ
Lượt xem: 27

Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên cho giới trẻ Lào Cai là một chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều cấp, nhiều ngành, là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai. Có thể khẳng định, những thành tựu vượt bậc qua hơn 30 năm tái lập tỉnh chính là minh chứng rõ nét về khát vọng phát triển quê hương, là thành quả ban đầu của ý chí tự lực, tự cường của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai, trong đó có những đóng góp to lớn của thế hệ trẻ tỉnh nhà. Dù trải qua những thăng trầm của lịch sử, trong lớp lớp thế hệ người Lào Cai, nhất là thanh niên luôn biết phát huy ý chí tự cường, lòng tự hào về truyền thống quê hương, từ đó củng cố tình yêu, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến vì một Lào Cai phát triển. 

Lào Cai đã trải qua hơn 30 năm tái lập, đổi mới và phát triển. Những thành tựu đạt được là rất đỗi tự hào và có ý nghĩa lịch sử, đưa Lào Cai từ hoang tàn đổ nát trở thành vùng động lực phát triển của vùng Tây Bắc. Đóng góp vào những thành công ấy, có vai trò to lớn của thế hệ trẻ, lực lượng tiên phong trong lao động sản xuất và đổi mới sáng tạo. Có được thành công chung đó, trải qua các giai đoạn phát triển, tỉnh Lào Cai luôn biết phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển trong các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ vì một Lào Cai phát triển nhanh và bền vững.

Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên cho giới trẻ Lào Cai là một chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều cấp, nhiều ngành, là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai. Có thể khẳng định, những thành tựu vượt bậc qua hơn 30 năm tái lập tỉnh chính là minh chứng rõ nét về khát vọng phát triển quê hương, là thành quả ban đầu của ý chí tự lực, tự cường của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai, trong đó có những đóng góp to lớn của thế hệ trẻ tỉnh nhà. Dù trải qua những thăng trầm của lịch sử, trong lớp lớp thế hệ người Lào Cai, nhất là thanh niên luôn biết phát huy ý chí tự cường, lòng tự hào về truyền thống quê hương, từ đó củng cố tình yêu, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến vì một Lào Cai phát triển.

Thanh niên Lào Cai hiện nay có hơn 143.000 người, chiếm gần 21,2% dân số toàn tỉnh. Đây là nguồn nhân lực trẻ dồi dào, quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Số thanh niên được tập hợp thu hút trong tổ chức Đoàn - Hội chiếm 70,2%. Cùng với thanh niên cả nước, thanh niên Lào Cai phát huy sức mạnh của thời đại và nhiệt huyết của tuổi trẻ đã và đang tích cực tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, công cuộc đổi mới, hội nhập của đất nước và của tỉnh Lào Cai. Thanh niên Lào Cai luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có tình yêu quê hương, đất nước, có tinh thần xung kích tình nguyện, tinh thần tương thân, tương ái; không ngại khó khăn, giám nghĩ, giám làm, khát khao sống có ích cho xã hội. Từ các phong trào đoàn, thanh niên Lào Cai đã có những đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương. Trên địa bàn tỉnh đã có những mô hình tiêu biểu thể hiện khát vọng vươn lên do thanh niên làm chủ như: Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Trịnh Tường (Bát Xát) và Lùng Vai (Mường Khương), những doanh nghiệp trẻ, trang trại trẻ do thanh niên tạo dựng và phát triển tốt, một số Đảng viên trong độ tuổi thanh niên đã được Đảng phân công đảm nhận vị trí lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, đơn vị; khẳng định được khát vọng, tài năng, trí tuệ của thanh niên.

Tuy nhiên, thanh niên Lào Cai cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn như: tỷ lệ thanh niên không có việc làm còn cao với gần 16.000 TN (chiếm 11,5% thanh niên toàn tỉnh). Trình độ văn hóa của một số thanh niên dân tộc vùng cao ở mức thấp, phong tục tập quán lạc hậu đấy cũng là những trở ngại làm cho thanh niên khó tiếp cận với các hình thức đào tạo nghề, tìm kiến việc làm.  Việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ vui chơi giải trí, phát triển thể lực cho thanh niên chưa đáp ứng được so với yêu cầu của sự phát triển. Số thanh niên có chí hướng, hoài bão lớn, có khát vọng mạnh mẽ, dám dấn thân hành động, dám dương đầu với khó khăn thử thách để tự vượt qua chính mình và hoàn cảnh còn chưa nhiều. Một bộ phận thanh niên còn thiếu ý chí phấn đấu, thụ động, sống thực dụng, chưa tích cực lao động, đòi hỏi hưởng thụ cao hơn so với cống hiến và khả năng đáp ứng của bản thân và gia đình; một số ít thanh niên dân tộc thiểu số còn nhẹ dạ, nghe lời kẻ xấu xúi dục theo đạo trái phép, di dịch cư tự do, qua bên kia biên giới làm ăn trái phép gây khó khăn cho công tác quản lý xã hội; tình trạng vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn ma tuý trong thanh niên diễn biến theo chiều hướng phức tạp.

Để hiện thực hóa mục tiêu đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của cả nước, việc khơi dậy khát vọng cống hiến, ý chí tự lực, tự cường trong giới trẻ có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội để thanh niên được khẳng định mình trên đường lập thân, lập nghiệp, có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai. Trong những năm qua, tỉnh Lào Cai đã đề mục tiêu phát triển tổng thể với bốn khâu đột phá chiến lược về cơ chế chính sách, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển du lịch dịch vụ. Đồng thời đề ra chiến lược quy hoạch và thực hiện đồng bộ quy hoạch với mục tiêu đưa Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối của vùng và cả nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, Lào Cai sẽ tập trung phát triển thành trung tâm vùng về: Kinh tế cửa khẩu, logistics và trung chuyển hàng hóa; kết nối về du lịch, dịch vụ; công nghiệp chế biến sâu luyện kim và hóa chất; hợp tác kinh tế, đối ngoại, văn hóa với tỉnh Vân Nam, vùng Tây Nam Trung Quốc và quốc tế. Xây dựng, phát triển tỉnh Lào Cai trở thành một "Cực tăng trưởng" và "Trung tâm kết nối các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc và các nước ASEAN". Để hiện thực hóa mục tiêu này, trong thời gian tới, tỉnh Lào Cai tập trung phát triển kinh tế dọc sông Hồng và trọng điểm là du lịch, dịch vụ cửa khẩu, công nghiệp luyện kim, hóa chất. Trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Lào Cai xác định không gian liên kết và định hướng phát triển theo hướng: Một trục động lực; Hai cực phát triển; Ba vùng kinh tế ; Bốn trụ cột phát triển kinh tế; Năm nhiệm vụ trọng tâm.

Để hiện thực hóa mục tiêu nên trên, cùng với các chủ trương, quyết sách đúng của tỉnh, việc khơi dậy khát vọng phát triển, nhất là trong giới trẻ Lào Cai có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát trển bền vừng của tỉnh. Để giới trẻ có những đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai trong thời gian tiếp theo, thiết nghĩ, thời gian tới các tổ chức đoàn và đoàn viên cần quan tâm thực hiện một số vấn đề sau:

Một là, các tổ chức Đoàn cần cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉnh quyền các cấp tạo cơ chế và môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy vai trò xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Có giải pháp để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho ĐVTN về tinh thần tự lực tự cường, ý chí vươn lên, xây hoài bão lớn, quyết không cam chịu đói nghèo. Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trở thành nhịp cầu nối giữa ĐVTN với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tạo dựng môi trường để thanh niên lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo. Sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số nhằm mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số.

Hai là, tổ chức Đoàn các cấp cần đa dạng hóa các hình thức liên kết đào tạo, định hướng nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao. Đồng thời tăng cường định hưởng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên khu vực  nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số. Cách làm cần đa dạng và linh hoạt như: Sàn giao dịch việc làm, Ngày hội thanh niên với nghề nghiệp và việc làm, tổ chức hội thi tay nghề giỏi, tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo Khởi nghiệp Startup Idear... Thông qua các hoạt động trên đã giúp cho ĐVTN được trao đổi và tiếp cận nhà tuyển dụng từ đó mở ra cơ hội có việc làm mới và lập nghiệp.

Ba là, cần quan tâm đẩy mạnh giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Cần khích lệ, động viên và khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho tuổi trẻ thông qua các câu lạc bộ khởi nghiệp, phong trào “Sáng tạo trẻ”, doanh nghiệp trẻ, “bạn làm được tại sao tôi không”?... Cách làm này sẽ giúp các bạn trẻ có thêm động lực, có cơ hội được trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm trong khởi nghiệp, từ đó mạnh dạn đưa ra các ý tưởng sáng tạo, cùng nhau chia sẻ khó khăn, giải pháp tháo gỡ.  Đây là hoạt động rất bổ ích nhằm cung cấp và trang bị kiến thức cho cán bộ, hội viên thanh niên các kiến thức, kỹ năng cơ bản về khởi nghiệp và quản trị kinh doanh phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp gắn với việc lập thân lập nghiệp tiến tới làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và cho xã hội.

Bốn là, mỗi đoàn viên thanh niên cần có ý chí, khát vọng vươn lên, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, tiên phong đi trước để lập thân, lập nghiệp. Cần chuẩn bị thật tốt cho mình hành trang tri thức, kỹ năng sống, kỹ năng hội nhập; thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về ngoại ngữ, tin học, đó chính là hai nhân tố có vai trò rất lớn trong việc quyết định hội nhập. Nói cách khác: Ngoại ngữ và tin học là chìa khóa để thanh niên hội nhập quốc tế và mở ra cơ hội khám phá kho tàng tri thức của nhân loại. Cần không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; thường xuyên cập nhật, trau dồi tri thức mới; tiếp thu kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng lao động.

Năm là, đoàn viên thanh niên cần có quyết tâm cao trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện để xây dựng hình mẫu thanh niên Lào Cai thời kỳ mới “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. “Tâm trong” là luôn trau dồi những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, ý thức được những đạo lý, giá trị nhân văn cao cả trong cuộc sống, luôn giữ tâm mình trong sáng, hướng thiện, từ đó khởi nguồn cho những hành động có ích cho cộng đồng. “Trí sáng” thể hiện trí tuệ của người thanh niên Lào Cai thời kỳ mới, có tri thức, giỏi kỹ năng, giàu sáng tạo, khỏe thể chất và tinh thần, có ý thức tự học, cầu thị và khát vọng vươn lên. “Hoài bão lớn” là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; có khát vọng, dấn thân,  vươn lên; sống có lý tưởng, bản lĩnh, tuân thủ pháp luật; có tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến cho quê hương.

Để hiện thực hóa mục tiêu đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của cả nước, hơn lúc nào hết, mỗi thanh niên Lào Cai cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để nắm bắt thời cơ, vận hội mới trong tiến trình phát triển của tỉnh nhà. Những đóng góp của các bạn trẻ vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương sẽ là động lực quan trọng để Lào Cai sớm vươn tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối, trung tâm phát triển của vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ và của cả nước./.

Thành Long – BTG Tỉnh ủy
Thông tin mới nhất
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 58
  • Hôm nay: 750
  • Trong tuần: 12 737
  • Tất cả: 488619
Đăng nhập